Regulamin

 1. W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania otwartego ognia (świeczki, lampki naftowe, gazowe). W przypadku złamania zakazu palenia w domu pobieramy opłatę w wysokości 1000zł oraz koszty wezwania Straży Pożarnej.
 2. Osoby Które korzystają z naszych usług są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń Wynajmującego.
  W domu znaduje się piec kaflowy. Należy zawsze używać pieca zgodnie z przeznaczeniem, musi być zawsze zamknięty.
  Zabronione jest pozostawienie pieca bez nadzoru.
 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w domu nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia domu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń rtv oraz komputerowych.
 4. Dom wynajmowany jest na doby zgodnie z wcześniejszą rezerwacją w której określony jest termin i liczba osób w nim przebywająca. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całości pobytu w ciągu 3 dni roboczych od dokonania wstępnej rezerwacji. W przypadku późniejszej rezygnacji kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi. rezerwacja jest potwierdzona z chwilą uznania rachunku Wynajmującego kwotą zadatku. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzeni, że najemca zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Doba rozpoczyna się o godzinie 16,00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11,00 w dniu wyjazdu. Ew. przedłużenie doby jest uzależnione od możliwości i może wiązać się z dodatkową opłatą.
  Zakwaterowanie i wykwaterowanie Gości odbywa się w obecności Wynajmującego.
 6. W dniu opuszczenia obiektu, klucz do domu należy oddać Wynajmującemu. W przypadku zgubienia klucza zostanie potrącona z kaucji kwota 300 zł.
 7. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych i uregulowania należności za cały pobyt w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 22:oo do 6:oo.
 9. Bieżące sprzątanie i odśnieżanie pozostaje w zakresie naszych gości.
 10. Sprzątanie domu jest wliczone w cenę. Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń będzie skutkowało dodatkowymi opłatami. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń.
 11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy lub odwiedzających ich osób. Goście są zobowiązani zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Akceptujemy pobyt zwierząt w domu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Właściciel odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez jego zwierzęta. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu.
 12. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Wynajmujący nie odpowiadają za dzieci pozostawione bez opieki. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci będące pod ich opieką.
 13. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:
  • stwierdzenia że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia.
  • w przypadku wywołania interwencji Policji lub Straży Pożarnej
 14. Parking jest bezpłatny, nie strzeżony.
 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujących się w nim rzeczy. To samo dotyczy rzeczy pozostawionych w domu.
 16. Opłata miejscowa nie wchodzi w cenę najmu.
 17. Poprzez korzystanie z usług KOLIBA.NET i dokonanie wstępnej rezerwacji, klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Wynajmującego odpowiedzialnego za proces rezerwacji. Rezerwującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 18. Wszelkie zmiany regulaminu będą dokonywane przez zamieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej KOLIBA.NET oraz bezpośrednio w domu.
 19. Prosimy o utrzymywanie i zwrot domku w stanie zastanym co obejmuje w szczególności: pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenie resztek jedzenia, wyniesienie śmieci w innym przypadku zostanie pobrana opłata za sprzątanie w wysokości 200 zł.
 20. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane na przykład czasowym brakiem prądu.
TOP
Instagram